Lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan Biển Đông là nhất quán
Chiều 04/02/2021, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ theo hình thức trực tuyến. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng giải đáp một số câu hỏi của phóng viên liên quan đến Biển Đông....