Nội dung về Biển Đông tại Họp báo thường kỳ lần thứ 15 năm 2019 của Bộ Ngoại giao
Ngày 03/10, trong cuộc Họp báo thường kỳ lần thứ 15 năm 2019 của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật về hoạt động vi phạm của nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị…...