Ban Tôn giáo Chính phủ tổng kết công tác Đảng năm 2020
Ngày 7/01/2021, tại Ban Tôn giáo Chính phủ, Đảng uỷ Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021....