Đoàn công tác Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ thăm, làm việc tại Cuba
Từ ngày 17/9/2022 đến ngày 22/9/2022, thực hiện chương trình hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cuba, Đoàn công tác Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn, cùng đi có…...