Gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng 18/10/2021, Công đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức gặp mặt nữ công chức, viên chức, người lao động cơ quan....