Nâng cao nhận thức cho giáo dân trong việc bảo vệ môi trường
Hưởng ứng lời mời gọi tham gia chiến dịch “Together we – Chúng ta cùng nhau” của Caritas Việt Nam, Caritas Hà Tĩnh đã tổ chức buổi tập huấn nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường sống cho các bạn trẻ thuộc hai giáo xứ Kim Lâm và Kẻ Vang cùng các cộng tác viên Ban Môi trường của các giáo hạt Ngàn Sâu, Trung Nghĩa, Văn Hạnh, Nghĩa Yên và Can Lộc thuộc Giáo phận Hà Tĩnh.

Buổi tập huấn đã chia sẻ các nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, những hiểu biết căn bản để thể hiện trách nhiệm của mình đối với môi trường, cách thức thực tế để bảo vệ môi trường như công dụng và cách ủ phân hữu cơ tại gia.

Bằng hình thức chơi mà học, các bạn trẻ được nâng cao nhận thức về môi trường qua hành động thu gom rác tại vùng lân cận, cách để xử lý rác thải nhằm hạn chế diện tích sử dụng, phân loại và tái chế rác thải.

Các bạn trẻ đi gom rác thải

Được biết, Chiến dịch “Together we – Chúng ta cùng nhau” được Caritas Việt Nam phát động vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Chiến dịch mời gọi mỗi người ý thức hơn về sứ mạng của mình trong việc bảo vệ thiên nhiên, con người trước biến đổi khí hậu, cùng nhau chăm sóc cho ngôi nhà chung và chăm sóc người nghèo dựa trên giáo huấn của hai thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti.

 

Thanh Hoan