Lễ hội Suk-yeng của đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận
Theo thông lệ cứ định kỳ 03 năm một lần, đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni ở tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hội Suk-yeng. Lễ hội Suk-yeng là một trong những lễ hội của văn hoá truyền thống dân tộc Chăm, được tổ chức vào các ngày thứ Sáu tuần tự qua các Halau Sang Magik (Chùa Bàni) trong toàn tỉnh. Lễ hội Suk-yeng năm 2022, theo thông báo của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh sẽ tổ chức các nghi lễ tôn giáo tại 07 Halau Sang Magik trong tỉnh. Khai mạc vào thứ sáu ngày 02/12/2022 tại chùa Bàni Thành Tín và kết thúc vào thứ sáu ngày 13/01/2023 tại chùa Bàni thôn Tuấn Tú.

Nhân dịp này toàn thể tín đồ nô nức hành hương đến các Sang Magik cùng nhau cầu nguyện, cầu cho Quốc thái, dân an cầu cho mưa thuận gió hòa; cũng là dịp để gặp gỡ, trao đổi những vấn đề liên quan đến lễ nghi phong tục, của cộng đồng người Chăm Hồi giáo Bàni trong tỉnh; đồng thời động viên cùng nhau tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Lễ hội Suk-yeng tại các Sang Magik

 

Nguyễn Tường