Giáo hội châu Á đứng trước ngã rẽ lịch sử
Giáo hội Công giáo ở châu Á đang đứng trước bước ngoặt của lịch sử giữa bối cảnh nghèo đói, biến đổi khí hậu, xung đột chính trị, bất đồng và suy sụp kinh tế.

Mô tả trên do Hồng y Charles Bo, Chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục châu Á tại Lễ mừng 50 năm thành lập Liên HĐGM châu Á được tổ chức tại Đền thánh Nicholas Bunkerd Kitbamrung, Bangkok, Thái Lan ngày 22/8 vừa qua.

Theo đó, trong diễn văn khai mạc, sau khi nhấn mạnh đến tình hình hiện tại của Giáo hội tại châu Á với những đám mây mù của xung đột, di cư, biến đổi khí hậu… Hồng y Charles Bo mời gọi các tín hữu tại châu Á tự xét xem đâu là vai trò của mình trong bối cảnh này, đặc biệt trong việc kiến tạo hoà bình.

Hồng y Bo nêu ra ba tài liệu gần đây của Giáo hoàng Phanxicô như kim chỉ nam cho thế giới và Giáo hội châu Á cách riêng: Evangelii Gaudium hướng dẫn về tương quan với Thiên Chúa, Laudato si' về tương quan của chúng ta với công trình sáng tạo và Fratelli tutti để tương quan với nhau.

Liên HĐGM châu Á do Giáo hoàng Phaolô VI thành lập năm 1970 tại Manila./.

 

PV t/h