Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Long An, Kiên Giang, Tiền Giang
Đoàn công tác làm việc với Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An ngày 14/3/2022
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giao Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo 34-TB/TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đối với đạo Cao Đài.

Theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Đề án, từ ngày 14/03/2022 đến ngày 17/03/2022, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy và các ngành liên quan của tỉnh Long An, Kiên Giang, Tiền Giang.

Tỉnh ủy các tỉnh đã xây dựng báo cáo với nội dung chi tiết, chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, bám sát đề cương, theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đề án và đánh giá được thực trạng hoạt động của đạo Cao Đài trên địa bàn; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo 34-TB/TW; công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài; những chuyển biến tích cực trong đời sống sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài; đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài; các ý kiến tham gia phát biểu của địa phương cũng như các thành viên trong đoàn công tác đã làm rõ thêm công tác triển khai, quán triệt thực hiện Thông báo 34-TB/TW tại tỉnh Long An, Kiên Giang, Tiền Giang. Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao về kết quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Long An, Kiên Giang, Tiền Giang trong thời gian qua nói chung, cũng như kết quả thực hiện Thông báo 34-TB/TW về chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài nói riêng.

Kết luận tại các buổi làm việc, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng đoàn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gắn tư tưởng chỉ đạo của Thông báo 34-TB/TW với các quan điểm, chính sách của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo và Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.

Đối với công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và đạo Cao Đài nói riêng trên địa bàn tỉnh Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, theo chức năng của mình, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh để thống nhất giải quyết. Ban Tôn giáo Chính phủ giao Vụ Cao Đài chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan trao đổi, hướng dẫn, giúp đỡ các ngành chức năng ở địa phương và tổ chức tôn giáo giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với những vấn đề khác được trao đổi tại Hội nghị, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ giao các đơn vị chức năng trao đổi, làm việc và có giải pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc, tồn tại của địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo./.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:

Đoàn công tác thăm và khảo sát Họ đạo Tân Tập thuộc Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, ngày 14/3/2022

Làm việc với Tỉnh ủy LongAn chiều ngày 14/03/2022

Làm việc với Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Kiên Giang chiều ngày 15/3/2022

Thăm và khảo sát Hội thánh Cao Đài Bạch Y tại xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 15/3/2022

Làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang ngày 16/3/2022

Làm việc tại Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ngày 17/3/2022

Thăm và khảo sát Giáo hội Cao Đài Việt Nam (Bình Đức) tại xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, ngày 17/3/2022

Làm việc tại Tỉnh ủy Tiền Giang chiều ngày 17/3/2022

Nguyễn Ngọc Huấn