Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền và công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Hải Phòng
Ngày 04/8/2022, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp UBND TP. Hải Phòng khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Hải Phòng.

Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Đào Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hải Phòng; ông Dương Ngọc Anh, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố; 180 đại biểu là lãnh đạo chính quyền sở tại; công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại TP. Hải Phòng.

Đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, Hội nghị nhằm cung cấp, phổ biến những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo và đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 04 và 05/8, với các nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay do ThS. Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày; Kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do TS. Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban trình bày; Tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng; nhận diện hoạt động tà đạo, đạo lạ ở Việt Nam hiện nay do TS. Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác trình bày; Công giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Công giáo ở Việt Nam hiện nay do TS. Đinh Quang Tiến, Vụ trưởng vụ Công giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu./.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Khánh Linh