Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng tiếp các tổ chức Tin Lành chào thăm Ban Tôn giáo Chính phủ
Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng (phải) và Mục sư Nguyễn Ân Điển, Chủ tịch Tổng hội Báp Tít Việt Nam
Ngày 01/8, Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng chủ trì buổi tiếp đoàn Tổng hội Báp Tít Việt Nam và đoàn Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đến ra mắt, chào thăm và chúc mừng Ngày truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo.

Đoàn Tổng hội Báp Tít Việt Nam do Mục sư Nguyễn Ân Điển, tân Chủ tịch Tổng hội làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng chúc mừng Tổng hội Báp Tít Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đồng lần thứ IV, mong muốn tân Chủ tịch và các thành viên Ban Chấp hành Tổng hội tiếp tục phát huy vai trò của mình trong hướng dẫn chức sắc, tín hữu tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động, sinh hoạt tôn giáo; tích cực đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mục sư Nguyễn Ân Điển thay mặt Tổng hội Báp Tít Việt Nam gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã giúp đỡ Tổng hội tổ chức thành công Đại hội đồng lần thứ IV và khẳng định chức sắc, tín hữu Tổng hội Báp Tít Việt Nam luôn đề cao phương châm gắn bó, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Đoàn Tổng hội Báp Tít Việt Nam chúc mừng Ban Tôn giáo Chính phủ

Đoàn Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) do Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh làm trưởng đoàn.

Trao đổi cùng Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ về một số trọng tâm trong công tác mục vụ của Hội thánh, Mục sư Hội trưởng bày tỏ mong muốn Ban Tôn giáo chính phủ tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) trong các hoạt động tôn giáo trong thời gian tới.

Mục sư Bùi Văn Sản thay mặt Hội thánh chúc mừng Ngày truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo và lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn tới tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ./.

Mục sư Bùi Văn Sản và đoàn Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) chúc mừng Ban Tôn giáo Chính phủ

 

Lam Giang