Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức chúc mừng Đại hội Nhơn sanh Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027
Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ngày 29/09/2022, tại Nội ô Tòa thánh, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại hội Nhơn sanh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến dự và chúc mừng Đại hội có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Công an, Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, phường Long Hoa; chức sắc Hội thánh và 5.293 đại biểu là nghị viên, phái viên nhơn sanh của các Họ đạo trong cả nước về dự.

Đại hội Nhơn sanh toàn phái nhằm tổng kết việc hành đạo của Hội thánh trong 05 năm qua và chương trình hành đạo 05 năm tới; thông qua danh sách cầu phong và danh sách cầu thăng, sửa đổi, bổ sung Hiến chương theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh hoạt động tôn giáo ổn định và đạt được một số kết quả như: tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, củng cố nhân sự Ban Đại diện Hội thánh, Họ đạo và phát triển tín đồ, tổ chức các kỳ lễ, hội, Đại hội, hội nghị ở Họ đạo và Hội thánh theo quy định của pháp luật; thành lập mới 05 Họ đạo tại nước ngoài và 05 Họ đạo tại tỉnh Tây Ninh; xây dựng mới, sửa chữa Thánh thất, Điện Thờ Phật Mẫu, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, xây mới các hạng mục trong khuôn viên Nội ô Tòa thánh; mở 20 khóa hạnh đường (mỗi khóa 45 ngày) cho 2.757 người tham dự, mở khoa thi cho 90 thí sinh là Lễ sĩ, Nhạc sĩ, Giáo nhi; phong phẩm, thăng phẩm cho 1.558 chức việc từ phẩm Lễ sanh và tương đương trở lên, thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành cho gần 500 vị; tổ chức 02 đoàn ra nước ngoài và mời 28 đoàn nước ngoài vào tham dự Đại lễ, nghiên cứu về đạo Cao Đài Tây Ninh; Ban Đại diện Hội thánh tại các tỉnh thành và các Họ đạo đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, những mô hình hỗ trợ thiết thực với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của địa phương, chung tay chăm lo cho cộng đồng, thành lập mô hình Câu lạc bộ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng mới nhà tình thương, sửa chữa nhà của hộ nghèo, nâng cấp cầu giao thông nông thôn, cấp phát áo quan, tặng học bổng, sách; tích cực hoạt động từ thiện xã hội, bếp cháo tình thương ở bệnh viện, phát thuốc miễn phí, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và chung tay với các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,… với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng.

Đại hội đã tiếp thu, thông qua 40 ý kiến, nguyện vọng của tín đồ đóng góp cho Hội thánh; thông qua danh sách chức việc, đạo hữu công quả cầu phong phẩm Lễ sanh và các phẩm tương đương gồm 1.132 vị, cầu thăng 587 vị, Lễ sanh cầu thăng Giáo hữu 391 vị, Giáo hữu cầu thăng Giáo sư có 148 vị, Giáo sư cầu thăng Phối sư có 10 vị, Giáo thiện cầu thăng Chí thiện có 03 vị, Chí thiện cầu thăng Đạo nhơn có 01 vị, Đạo nhơn cầu thăng Chơn nhơn 02 vị, Bếp nhạc cầu thăng Cai nhạc 22 vị, Cai nhạc cầu thăng Đội nhạc 09 vị, Đội nhạc cầu thăng Quản nhạc có 01 vị và sửa đổi, bổ sung Hiến chương theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các chức sắc Hội đồng Chưởng quản Hội thánh và toàn thể chức sắc, chức việc, đạo hữu Cao Đài Toà thánh Tây Ninh đã nêu gương và vận động tín đồ tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế; thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh ở cơ sở thờ tự, khu dân cư; ủng hộ, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, theo phương châm “Nước Vinh, Đạo Sáng”.

Ông Nguyễn Ánh Chức mong rằng toàn thể chức sắc, chức việc và đạo hữu của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tiếp tục chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động y tế, từ thiện xã hội tại địa phương, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất nâng cao đời sống của bản thân, mang lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người; đồng thời tiếp tục chăm lo bồi dưỡng hàng ngũ chức sắc kế thừa, tổ chức nhiều khóa hạnh đường, lớp bồi dưỡng giáo lý, giáo luật hơn nữa, thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như giáo lý, giáo luật của đạo Cao Đài để xây dựng đời sống Đạo, Đời hoà hợp, góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Nguyễn Ngọc Huấn