Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Đại hội đồng lần thứ IV của Hội thánh Mennonite Việt Nam
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đồng Hội thánh Mennonite Việt Nam
Ngày 15/11/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng tham dự và chúc mừng Đại hội đồng lần thứ IV của Hội thánh Menonite Việt Nam.

Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng phát biểu chúc mừng Đại hội

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng cho biết với đường hướng tiến bộ “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, đồng hành cùng dân tộc và tuân thủ pháp luật”, Hội thánh Mennonite Việt Nam ngày một trưởng thành, độc lập, tự chủ, khẳng định mình là một thành tố trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo. Chức sắc, chức việc và tín hữu của Hội thánh luôn gương mẫu, tích cực trong các phòng trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự đoàn kết và tình yêu thương cùng ý thức tuân thủ pháp luật, đông đảo tín hữu, chức sắc của Hội thánh Mennonite Việt Nam đã tích cực, chủ động chung tay cùng chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đồng bào cả nước từng bước đẩy lùi dịch bệnh, khắc phục hậu quả của dịch bệnh.

Ông mong muốn Ban Trị sự Tổng Giáo hội sẽ tiếp tục hướng dẫn chức sắc, tín hữu Hội thánh kế thừa những kết quả đạt được, phát huy những giá trị tốt đẹp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước,xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đại biểu tham dự Đại hội

Trọng Tú