Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 tại Lai Châu
Ngày 29/8/2022, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 tại tỉnh Lai Châu.

Tham dự Chương trình,  về phía Ban Tôn giáo Chính phủ có Tiến sỹ Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía tỉnh Lai Châu có ông Hoàng Kiều Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Mạc Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lai Châu…

Chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 28 - 31/8), gồm 2 lớp học. Lớp 1 diễn ra từ ngày 28 - 29/8/2022; lớp 2 diễn ra từ ngày 30 - 31/8/2022 với sự tham gia của gần 500 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tham gia các lớp phổ biến pháp luật, học viên sẽ được nghe các giảng viên phổ biến một số nội dung như: Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam giai đoạn hiện nay; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; các luật liên quan và giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo...

Tiến sỹ Nguyễn Thị Định Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra phát biểu tại Chương trình

 

Phát biểu khai mạc Chương trình phổ biến pháp luật, Tiến sỹ Nguyễn Thị Định Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, lớp học nhằm nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nói riêng và phạm vi toàn quốc nói chung. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, bảo đảm cho tôn giáo đồng hành gắn với dân tộc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Mạc Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy định của các lớp học, tập trung nghe giảng, tiếp thu được nhiều kiến thức để sau khi trở về địa phương tham gia tuyên truyền, vận động tín hữu (tín đồ) chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Ông Mạc Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Chương trình

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị Ban Tổ chức lớp phổ biến pháp luật dành thời gian cho học viên trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các chức sắc, chức việc, tín đồ…, từ đó có hướng dẫn, trao đổi để làm rõ các nội dung tại các lớp học.

Chương trình làm việc diễn ra trong không khí trang trọng, cùng với sự phối hợp chu đáo của Ban tổ chức và sự nghiêm túc của các học viên.

Phạm Thị Hồng Minh