Hội nghị góp ý kiến đối với 02 Dự thảo Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo
Toàn cảnh Hội nghị
Ngày 9/8/2022, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, các Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga, Nguyễn Ánh Chức và Nguyễn Tiến Trọng, ông Bùi Thanh Hà, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến góp ý, tập trung chủ yếu vào việc giải thích từ ngữ; điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thay đổi địa điểm, thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; việc đình chỉ, phục hồi hoạt động cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; hoạt động tôn giáo bằng hình thức trực tuyến; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt,…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu liên quan đến nội dung sửa đổi của 02 Dự thảo Nghị định. Ông đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến của đại biểu để sớm hoàn thiện các dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo đúng Kế hoạch.

Được biết, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm 6 Chương, 33 Điều. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo gồm 4 Chương, 51 Điều. Hai Dự thảo Nghị định này đã được đăng tải và lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ và Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ.

AK