Đại hội Hội Cựu Chiến binh Ban Tôn giáo Chính phủ nhiệm kỳ 2022-2027
Sáng ngày 23/9/2022, Hội Cựu Chiến binh Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể Hội viên Hội Cựu chiến binh của Ban.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022–2027 của Hội Cựu chiến binh Ban; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Đại hội Hội Cựu chiến binh Ban Tôn giáo Chính phủ; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022–2027.

Theo Báo cáo, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ động phổ biến tuyên truyền đến các hội viên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ, thực hiện có hiệu quả các phong trào do Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ phát động, thể hiện tốt vai trò xung kích, gương mẫu của các hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đẩy mạnh triển khai trong toàn Hội thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) một cách thiết thực, cụ thể và sâu rộng trong toàn thể Hội. Qua đó, cán bộ và hội viên luôn nhận thức sâu sắc và coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Tổ chức Hội luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động một cách kịp thời, phù hợp với tình hình của Hội và triển khai có hiệu quả các hoạt động, phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên các lĩnh vực.

Các hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ phát động, thực hành tiết kiệm, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong công tác.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Minh Nga đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Ban Tôn giáo Chính phủ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bà đề nghị trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh cơ quan cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đổi mới phương thức tuyên truyền để hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của Ban làm tốt công tác giáo dục, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Ban Tôn giáo Chính phủ, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên và ông Nguyễn Văn Long, Chánh Văn phòng Ban được tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu chúc mừng Đại hội

Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan nhiệm kỳ 2022-2027

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

AK