Ban Tôn giáo Chính phủ chuyển giao Tập bài giảng môn học Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho các cơ sở đào tạo tôn giáo tại Hà Nội
Đoàn công tác làm việc và chuyển giao hai Tập bài giảng cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021, từ ngày 14/01/2021 đến ngày 15/01/2021, Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ do Bà Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và chuyển giao hai Tập bài giảng môn học Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho Ban Lãnh đạo các cơ sở đào tạo tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Định đã thông tin cho Ban Lãnh đạo các cơ sở đào tạo tôn giáo về quá trình xây dựng và hoàn thiện hai Tập bài giảng; cách thức triển khai thực hiện và đề nghị các cơ sở đào tạo tôn giáo thực hiện theo tinh thần Quyết định số 1100/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện hai môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam dành cho các cơ sở đào tạo tôn giáo và Quyết định số 35/QĐ-TGCP ngày 20/02/2020 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về ban hành Chương trình môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo.

Đại diện các cơ sở đào tạo tôn giáo tại TP. Hà Nội đã vui mừng đón nhận hai Tập bài giảng và mong muốn tiếp tục được Ban Tôn giáo Chính phủ quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả hai môn học theo Điều 40 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Cũng về nội dung này, dự kiến Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ triển khai đối với các cơ sở đào tạo tôn giáo tại TP. Hồ Chí Minh trong Quý I/2021. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở đào tạo tôn giáo sẽ do Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố thực hiện.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:                                                                                             

Tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

Tại Trường Thánh kinh thần học tại Hà Nội

Tại Trường Trung cấp Phật học Hà Nội

 

Văn Hòa