Ban Tôn giáo Chính phủ trao 1000 lá cờ Tổ quốc cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc)
Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị hướng dẫn hoạt động đạo Tin lành theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức tại tỉnh Lai Châu, ngày 22/7/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ trao tặng 1000 lá cờ Tổ quốc cho các Hội thánh, điểm nhóm thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

Tham dự Lễ trao tặng có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

Về phía Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tham dự Lễ có Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc),các chức sắc và chức việc đại diện cho các Hội thánh, điểm nhóm thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã trao tặng cờ Tổ quốc cho các chức sắc, chức việc các Hội thánh, điểm nhóm thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tham dự Hội nghị.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức phát biểu tại Lễ trao tặng

Phát biểu tại Lễ trao tặng, ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ kêu gọi và phát động tất cả các Hội thánh, điểm nhóm của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), không phân biệt dân tộc, điểm nhóm đã được cấp đăng ký hay chưa được cấp đăng ký tích cực hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc trong mỗi dịp lễ trọng, sự kiện, hoạt động tôn giáo lớn. Việc treo cờ Tổ quốc là biểu hiện cụ thể, thiết thực nhất của tình yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, thể hiện sự đoàn kết, không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo.

Trong những năm qua, thực hiện đường hướng hành đạo tiến bộ “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã hoạt động đồng hành, gắn bó cùng dân tộc thông qua các hoạt động từ thiện xã hội, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức tin tưởng rằng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín hữu tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Hội thánh, góp phần ổn định an sinh, phát triển kinh tế và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại Lễ trao tặng:

Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức trao cờ Tổ quốc cho các chức sắc, chức việc Tin Lành

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tổng Thanh Hải trao cờ Tổ quốc cho các chức sắc, chức việc Tin Lành

PH