Lãnh đạo các Đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ
Lãnh đạo các Đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ

 

1. Phòng Công giáo    
 

Trưởng phòng

Đinh Quang Tiến

 

       Phó trưởng phòng

        Đào Thị Đượm

 

 
2.Phòng Phật giáo    

 

Trưởng phòng

 Lê Minh Khánh

     Phó trưởng phòng

     Đào Huy Cường

 
3. Phòng Tin Lành    
 

 Trưởng phòng

Thiều Thị Hương

 Phó trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Bảo

 
4. Phòng Cao Đài    
 
     

 Trưởng phòng

Nguyễn Phúc Nguyên

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Hương

 
5. Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác  

 

 

 Trưởng phòng

Trần Thị Minh Thu

   Phó trưởng phòng

Nguyễn Hồng Điệp

 
6. Phòng Tổ chức cán bộ và  Quan hệ quốc tế  

 Trưởng phòng

Cát Ngọc Trình

    Phó trưởng phòng

 Trần Thị Huyền

Phó trưởng phòng

Ngô Thị Xuân Lan

7. Phòng Thanh tra - Pháp chế  
 

Vụ trưởng

Nguyễn Thị Định

Phó Vụ trưởng

Phạm Văn Thuận

 
8. Văn phòng    

Chánh Văn phòng

   Nguyễn Văn Long  

Phó Chánh Văn phòng

   Ngô Minh        

Phó Chánh Văn phòng

        Lê Trung Kiên

Phó Chánh Văn phòng

Lưu Thị Thu Hoài

   
     

 

 

 
9. Viện Nghiên cứu chính sách Tôn giáo  
 

Viện trưởng

Lê Thị Liên

Phó Viện trưởng

Nguyễn Đức Dũng

 
10. Tạp chí Công tác tôn giáo  
   
     

 Tổng Biên tập

Dương Thị Thúy Thịnh

  PhóTổng Biên tập

Trần Thị Hương

 
11. Trung tâm Thông tin  
 

Giám đốc

Ngô Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Tiến

 
12. Nhà xuất bản Tôn giáo  
 

Giám đốc

Nguyễn Hữu Có

Tổng Biên tập

Lê Hồng Sơn