Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bắc Giang
Đại biểu và các thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 29 và 30/9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu 'Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc' lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự đại hội có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Chủ tịch T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; các Phó Chủ tịch T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam: Linh mục Nguyễn Văn Toàn, Linh mục Dương Phú Oanh.

Đại biểu tỉnh Bắc Giang có ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh bạn và gần 200 đại biểu đại diện hơn 32 nghìn tín đồ Công giáo toàn tỉnh.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Bắc Giang có chuyển biến mạnh mẽ. Các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, hoạt động nhân đạo, phòng, chống tệ nạn xã hội… được hưởng ứng sâu rộng. Riêng năm 2021, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã ủng hộ nhiều tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế... phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tỷ lệ hộ Công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa trung bình hằng năm 92%.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, bà con giáo dân đã hiến hàng nghìn m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi; 100% các xứ đạo, họ đạo có tổ vệ sinh môi trường. Tại các khu dân cư, mối quan hệ giữa hai bên lương - giáo được gắn kết chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật tiếp tục được quan tâm.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm trong vận động giáo dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, văn bản hướng dẫn về công tác tôn giáo, nghị quyết đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp. Vận động chức sắc, chức việc và bà con giáo dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH.

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Nắm chắc tình hình tư tưởng của bà con giáo dân, cộng đồng giáo xứ, giáo họ để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Ánh Dương và Linh mục Trần Xuân Mạnh biểu dương những thành tích đồng bào Công giáo trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Dưới sự hướng dẫn, vận động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang, đồng bào đã thực hiện đúng tôn chỉ “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; có đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài tỉnh phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều tổ chức, quý vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân là những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xây dựng, củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống và giá trị đạo đức, văn hóa tôn giáo, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo, kịp thời phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Tăng cường vận động, hỗ trợ đồng bào Công giáo phát triển kinh tế; phát huy và nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để đồng bào Công giáo tham gia các hoạt động xã hội, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; tạo điều kiện để đồng bào Công giáo sinh hoạt tôn giáo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như phát triển KT- XH ở địa phương.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 ủy viên và 6 đại biểu dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ông Phạm Đình Cấp tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khen thưởng, tặng kỷ niệm chương.

 

Nguồn: baobacgiang.com.vn