Chức sắc, tín đồ Công giáo Giáo phận Bùi Chu tích cực tham gia "Ngày hội của toàn dân"
Chức sắc, tín đồ Công giáo Giáo phận Bùi Chu tích cực tham gia "Ngày hội của toàn dân"...