Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam
“Bãi Tư Chính là của Việt Nam. Trung Quốc đang cố ý biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp”. Đó là quan điểm của các nhà nghiên cứu tại buổi tọa đàm khoa học “Vùng biển bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế”, diễn ra ngày…...