Lãnh đạo các Vụ, Đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ
Lãnh đạo các Vụ, Đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ

 

1. Vụ Công giáo    
 

Vụ trưởng

Lê Minh Khánh

 

        Phó Vụ trưởng 

        Đào Thị Đượm

 

 
2. Vụ Phật giáo    

 

Vụ trưởng

 Nguyễn Phúc Nguyên

      Phó Vụ trưởng

     Đào Huy Cường

 
3. Vụ Tin Lành    
 

Vụ trưởng

Thiều Thị Hương

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Ngọc Bảo

 
4. Vụ Cao Đài    
 
     

Vụ trưởng

Đinh Quang Tiến

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Thị Hương

 
5. Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác  

 

 

Vụ trưởng 

Trần Thị Minh Thu

    Phó Vụ trưởng

Nguyễn Hồng Điệp

 
6. Vụ Quan hệ Quốc tế  
 

Vụ trưởng

Nguyễn Phong Thịnh

    Phó Vụ trưởng

   Ngô Thị Xuân Lan

 
 

 

 
7. Vụ Pháp chế Thanh tra  
 

Vụ trưởng

Nguyễn Thị Định

Phó Vụ trưởng

Phạm Văn Thuận

 
8. Vụ Tổ chức cán bộ    
 

Vụ trưởng

Cát Ngọc Trình

Phó Vụ trưởng

Trần Thị Huyền

 
9. Văn phòng    
 

Chánh Văn phòng

   Nguyễn Văn Long  

Phó Chánh Văn phòng

   Ngô Minh        

Phó Chánh Văn phòng

        Lê Trung Kiên

10. Vụ Công tác tôn giáo phía Nam  
   

Vụ trưởng

Trà Quang Thanh

   
11. Viện Nghiên cứu chính sách Tôn giáo  
 

Viện trưởng

Lê Thị Liên

Phó Viện trưởng

Nguyễn Đức Dũng

 
12. Tạp chí Công tác tôn giáo  
   
     

 Tổng Biên tập

Dương Thị Thúy Thịnh

  PhóTổng Biên tập

Trần Thị Hương

 
13. Trung tâm Thông tin  
 

Giám đốc

Ngô Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Tiến

 
14. Nhà xuất bản Tôn giáo  
 

Giám đốc

Nguyễn Hữu Có

QuyềnTổng Biên tập

Lê Hồng Sơn