Tổng kết 25 năm công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài
Ngày 18/9, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Tổng kết 25 năm công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài.

Ngày 18/9, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Tổng kết 25 năm công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài.

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/2020/202009/19/image003.jpg

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Đỗ Thanh Bình, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ tọa Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/2020/202009/19/image005.jpg

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/2020/202009/19/image007.jpg

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu

Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; gần 200 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương và 35 tỉnh, thành phố có đạo Cao Đài.

Theo báo cáo tại Hội nghị, đạo Cao Đài là tôn giáo nội sinh, một tôn giáo không chỉ có quá trình gắn bó với dân tộc mà còn là tôn giáo truyền thừa và lưu giữ những giá trị văn hoá dân tộc, lấy tư tưởng Tam giáo cùng với văn hoá tín ngưỡng truyền thống làm hạt nhân của giáo lý và xây dựng luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo. Đến nay đạo Cao Đài có 988 Họ đạo ở 35 tỉnh, thành phố, 11.113 chức sắc, 43.653 chức việc, 2.665.960 tín đồ, 1.284 cơ sở tôn giáo, 64 Ban đại diện, 16 Đại diện tỉnh, thành phố. Nhìn chung, các Hội thánh Cao Đài đều xây dựng đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và thực hiện phương châm hành đạo “Nước vinh, Đạo sáng”. Phần lớn chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài ngày càng tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Nhiều cơ sở thờ tự đã được chính quyền cấp phép xây dựng và sửa chữa ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ. Hoạt động giao lưu quốc tế, đối ngoại với các tổ chức tôn giáo nước ngoài ngày càng được mở rộng trong những năm gần đây.

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/2020/202009/19/image009.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, đạo Cao Đài vẫn còn một số hạn chế như:  một bộ phận chức sắc, tín đồ hoạt động ly khai; một số họ đạo, Hội thánh còn xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; một số hoạt động tôn giáo còn vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài trong thời gian tới, cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:  hướng dẫn các Hội thánh Cao Đài thông qua Hiến chương được công nhận chức sắc, chức việc hoạc tổ chức tôn giáo trực thuộc ở nước ngoài theo quy đinh của pháp luật; tăng cường nghiên cứu khoa học về QLNN đối với đạo Cao Đài, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác QLNN đối với đạo Cao Đài; Hướng dẫn công tác hành chính đạo và tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/NĐ- CP tới các cấp của tổ chức tôn giáo Cao Đài; Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác QLNN đối với đạo Cao Đài; Phối hợp với các ngành chức năng như: Tuyên giáo, Dân vận, Mặt trận, Quốc phòng, Công an thống nhất thông tin xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động của đạo Cao Đài; Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác đối với đạo Cao Đài cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác QLNN về tôn giáo Cao Đài ở các cấp tỉnh, huyện, xã,…

Nhân dịp này Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trao Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ cho 03 tập thể và 08 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác QLNN đối với đạo Cao Đài; Bà Trần Thị Minh Nga đã trao giấy khen của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cho 06 tâp thể và 08 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác QLNN đối với đạo Cao Đài.

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/2020/202009/19/image011.jpg

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/2020/202009/19/image013.jpg

Trao Bằng khen, Giấy khen tại Hội nghị