Lâm Đồng phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
Các đại biểu tham dự hội nghị
Ngày 20-21/9/2022, Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2022 tại huyện Đức Trọng.

Tham dự hội nghị có ông Chử Văn Thung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc, ông Võ Văn Hoàng, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh,  và 150 đại biểu là công chức các phòng, ban, đoàn thể của huyện Đức Trọng, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo, hòa giải viên, nông dân sản xuất giỏi và người dân của 13 xã trên địa bàn huyện.

Trong hai ngày, các đại biểu được nghe các báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của các chuyền đề, gồm: Các quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Luật Đất đai; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Hội nghị nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo baolamdong.vn