Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn - tọa đàm: Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Thứ trưởng Trương Hải Long và Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì buổi tập huấn - tọa đàm
Ngày 18/5, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi tập huấn - tọa đàm với chủ đề: “Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ”.

Chủ trì buổi tập huấn - tọa đàm có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng. Tham dự tập huấn, tọa đàm có lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh khu vực phía Bắc; chuyên viên cao cấp và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ làm việc tại khu vực Hà Nội; toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại trụ sở Bộ.

Buổi tập huấn - tọa đàm này được Bộ trưởng rất quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm triển khai có hiệu quả cao vì Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác cải cách hành chính nên cần phải là cơ quan đi đầu trong công tác chuyển đổi số. Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ đã ban hành nhiều văn bản như nghị quyết, kế hoạch hành động để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ. 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh chuyển đổi số là một chủ trương lớn đã được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đang được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Tại các bộ, ngành, địa phương cũng đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu bộ, ngành, địa phương làm trưởng ban. Điều đó cho thấy, chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai trong giai đoạn hiện nay. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiêm túc, tập trung lắng nghe các chuyên gia chia sẻ những kiến thức về chuyển đổi số nói chung, cũng như những nội dung về chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ nói riêng. Đồng thời, tích cực trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị để các chuyên gia hỗ trợ, tìm giải pháp hữu hiệu nhất nhằm thực hiện thành công việc chuyển đổi số trong thời gian tới tại Bộ Nội vụ.

Quang cảnh buổi tập huấn - tọa đàm

Chương trình buổi tập huấn - tọa đàm, các Đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề chính:

  • Một số nội dung cần thiết trong thực hiện Chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ;
  • Vai trò của dữ liệu thống kê đối với công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ;
  • Một số nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện trong chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Buổi tập huấn hôm nay nhằm trang bị các kiến thức về chuyển đổi số nói chung, định hướng công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ nói riêng trong thời gian tới, để cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ đồng hành, thống nhất trong quá trình triển khai. Trong đó, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu số, chuyển đổi phương thức, nền tảng quản lý cán bộ, công chức trên môi trường điện tử. 

Thực hiện Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ Nội vụ đã chuẩn bị hạ tầng công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp của ngành Nội vụ, trong đó, có cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước (dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11 năm nay), cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thi đua khen thưởng, dữ liệu về công tác thanh niên…

Cũng tại buổi tập huấn – tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những nội dung về chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu tại cơ quan đơn vị mình; nêu khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin như: về hạ tầng; nguồn nhân lực; công tác đào tạo, bồi dưỡng; số hóa dữ liệu; chuyển đổi số trong văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo… Đồng thời, đặt ra nhiều câu hỏi để các chuyên gia tư vấn, giải đáp, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả.

 

Thanh Huyền