Bắc Ninh không đón khách trong hội Lim 2021
Thông báo không đón khách đến lễ chùa và tham quan trong mùa hội Lim 2021.
Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Tiên Du (Bắc Ninh) chỉ đạo địa phương không tổ chức các hoạt động nhân Hội Lim 2021; đồng thời ra thông báo không đón du khách tham quan, lễ chùa.

 

Các lán hát Quan họ vắng bóng liền anh, liền chị và khách tham quan, lễ chùa.

Chùa Lim đóng cửa, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chùa Lim không đón khách tham quan, lễ chùa.

Chùa Lim không đón khách để phòng dịch COVID-19.

Nhà chùa vẫn làm lễ cầu quốc thái dân an trong chùa.

Theo TTXVN