Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ
Ngày 5/1/2018, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm đánh giá kết quả công tác Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018, cùng dự có lãnh đạo các vụ thuộc…...