Thứ trưởng Triệu Văn Cường chúc mừng Ban Tôn giáo Chính phủ nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thứ trưởng Triệu Văn Cường tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo và thành viên Hội đồng Khoa học Ban Tôn giáo Chính phủ
Chiều 18/5/2022, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã đến chúc mừng Ban Tôn giáo Chính phủ nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022.

Tham gia đoàn có TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Tiếp đoàn có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng các thành viên Hội đồng Khoa học; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường gửi lời chúc mừng tới công chức, viên chức và những người làm công tác nghiên cứu khoa học của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thứ trưởng đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Ban trong thời gian qua và đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới; đồng thời động viên những người làm công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, đưa khoa học công nghệ đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước nói chung.

Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng ban Vũ Hoài Bắc cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Viện Khoa học tổ chức nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

Toàn cảnh buổi tiếp

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện và xây dựng mới 14 nhiệm vụ khoa học - công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học được triển khai đảm bảo về nội dung và tiến độ yêu cầu. Kết quả nghiên cứu khoa học được các nhà khoa học và quản lý đánh giá đạt chất lượng tốt, có nhiều đóng góp mới về lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách pháp luật và phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Các nhiệm vụ nghiên cứu gần, sát hơn với thực tiễn và có bước tiến dài trong việc đáp ứng yêu cầu trong quản lý nhà nước.

Đội ngũ cộng tác viên, thành viên tham gia các Hội đồng xét duyệt, Hội đồng nghiệm thu đề án, dự án đã được mở rộng, có sự đổi mới trong cách đánh giá, giải quyết các vấn đề đặt ra dưới góc nhìn đa chiều. Việc mở rộng sự cộng tác trong nghiên cứu khoa học với các nhà nghiên cứu, các bộ, ngành sẽ giúp tiếp cận và khai thác nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu và quản lý. Công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban tiếp tục được hoàn thiện và đi vào nề nếp, đổi mới về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban Tôn giáo Chính phủ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Viện Khoa học tổ chức nhà nước trong hoạt động khoa học và công nghệ nhằm xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn tham mưu về chủ trương và chính sách, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới./.

 

Lê Lan & Phan Hường