Nghiệm thu cơ sở tài liệu tuyên truyền về đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội
Ngày 15/10/2021, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở tài liệu tuyên truyền “Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội”.

Đây là nội dung thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm 7 thành viên, do PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng.

Hội nghị có sự tham dự của ThS. Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan chủ trì; ThS. Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng vụ Phật giáo, đơn vị được Ban giao làm đầu mối thực hiện công tác biên soạn tài liệu, cùng các thành viên Ban biên soạn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phúc Nguyên trình bày một số nội dung liên quan đến công tác biên soạn tập tài liệu tuyên truyền. Theo đó, tập tài liệu hướng đến đối tượng là cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản; hướng dẫn viên du lịch. Mục tiêu của tài liệu nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho các đối tượng được bồi dưỡng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền những đóng góp của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ThS. Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng vụ Phật giáo thông tin về quá trình biên soạn tài liệu

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã nêu nhận xét ưu điểm, hạn chế của tài liệu, nhất trí rằng tài liệu đã đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu của công tác bồi dưỡng, tuy nhiên Ban biên soạn cần xem xét lại bố cục, trình tự sắp xếp và cách lựa chọn tiêu đề cho các phần, lời mở đầu tài liệu cũng nên được chỉnh sửa, bô sung, trong đó cần chỉ rõ những vấn đề đáng lưu ý trong việc sử dụng và khai thác thông tin thuộc tài liệu.

PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Phản biện 1 nhận xét tài liệu

PGS.TS Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Phản biện 2 phát biểu

Phát biểu kết luận, PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân đề nghị Ban biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung thuộc tài liệu trên cơ sở góp ý của hội đồng. Hội nghị nhất trí thông qua nghiệm thu cơ sở tài liệu tuyên truyền về đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội./.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

 

NL