Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2020
Ngày 07/01/2021, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ đã diễn ra Hội nghị công chức, viên chức, người lao động cơ quan năm 2020.

Đoàn Chủ tọa Hội nghị gồm các ông, bà: bà Trần Thị Minh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban; bà Trần Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ (BTGCP).

Hội nghị có sự hiện diện của ông Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cùng sự tham dự của lãnh đạo các vụ, đơn vị, tổ chức đoàn thể cùng công chức, viên chức, người lao động cơ quan BTGCP.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của BTGCP; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2020; Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách 2021.

Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020

Năm 2020, đại dịch Covid-19 và các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của Nhân dân. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng cũng chịu tác động và đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, BTGCP, cùng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan, BTGCP đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm 2020, đạt một số kết quả nổi bật như:

Công tác tham mưu được thực hiện chủ động, hiệu quả, đề xuất nhiều chủ trương công tác lớn giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong nước, tạo sự tin tưởng của tổ chức, cá nhân tôn giáo vào chủ trương, chính sách tôn giáo và công cuộc đổi mới đất nước.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho chức sắc, tín đồ tôn giáo được quan tâm đổi mới. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền đã đạt được những kết quả tích cực. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, cắt giảm nhiều thủ tục; tích cực hướng dẫn các tổ chức tôn giáo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để tiết kiệm thời gian, chi phí tạo sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Trong năm 2020, tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã đoàn kết, thống nhất. Kỷ cương, kỷ luật hành chính, các Quy chế của cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Công tác bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ được thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Công tác tài chính, ngân sách được thực hiện công khai, minh bạch.

Công chức, viên chức, người lao động đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan và tham gia tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BTGCP, Hội nghị điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2021-2025 của cơ quan.

Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng biểu dương những nỗ lực và thành tích của tập thể BTGCP đạt được trong năm 2020, góp phần ổn định tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong nước, tạo sự tin tưởng của tổ chức, cá nhân tôn giáo. Điều này được minh chứng rõ nét bằng việc các tôn giáo đã tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tạm hoãn hoặc hủy bỏ nhiều sự kiện và lễ hội tôn giáo, đóng góp tiền và hiện vật có giá trị cao cho công tác phòng, chống dịch; đồng hành cùng chính quyền các cấp khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại miền Trung.

Bước sang năm 2021 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị tập thể công chức, viên chức, người lao động BTGCP tiếp tục nỗ lực, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố danh sách 8 tập thể và 17 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 14 tập thể và 61 cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng ban BTGCP vì những thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020./.

 

Thùy Linh