Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ
Chiều 13/01/2022, Ban Tôn giáo Chính phủ (BTGCP) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021. Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban và bà Trần Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn BTGCP đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Trưởng ban: Trần Thị Minh Nga, Nguyễn Ánh Chức, Nguyễn Tiến Trọng; lãnh đạo các vụ, đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc BTGCP.

Hội nghị diễn ra với các nội dung: tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2024; công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 của BTGCP.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 do bà Trần Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn BTGCP trình bày đã nêu bật kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua khác của tập thể công chức, viên chức, người lao động BTGCP trong năm 2021.

Theo đó, BTGCP đã chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người ngày càng tốt hơn theo đúng quy định của pháp luật và góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo để xây dựng, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ban còn tích cực tham gia các cuộc thi, hội nghị, hội thảo do Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức, tham dự và nhận bằng biểu dương điển hình tiên tiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trong năm 2021, BTGCP đã có 44 sáng kiến cơ sở và 6 sáng kiến cấp Bộ; 7 đơn vị cấp vụ, 5 đơn vị cấp phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7 đơn vị cấp vụ 8 đơn vị cấp phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể BTGCP được Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch Công đoàn BTGCP Trần Thị Minh Thu trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021

Với sự đồng lòng, chủ động sáng tạo, tập thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều tập thể, cá nhân vinh dự đón nhận các hình thức biểu dương, khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Trưởng ban BTGCP.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của công chức, viên chức, người lao động cơ quan trong năm 2021, đề nghị tập thể BTGCP phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm, phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2022 của BTGCP./.

Trưởng ban BTGCP Vũ Hoài Bắc phát biểu tại Hội nghị

 

NL