Đoàn Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Các đại biểu dự Hội nghị
Sáng 29/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra và làm việc với Đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng đoàn Thanh tra; ông Tống Quang Thìn, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương có liên quan.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 1491 ngày 18/11/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND tỉnh Ninh Bình. Thời gian tiến hành thanh tra là 4 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra và có thể được gia hạn một lần theo quy định của Luật Thanh tra; thời kỳ thanh tra là 3 năm, từ 1/1/2018-31/12/2021.

Tại Hội nghị, ông Đinh Công Toản, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường.

Các cấp, các ngành hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được diễn ra thuận lợi và tuân thủ pháp luật; chủ động xem xét, giải quyết kịp thời, có lý có tình đối với những đề nghị chính đáng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ và nhân dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo được thực hiện thường xuyên.

Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh yên tâm, phấn khởi, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các đại biểu đã trao đổi, bổ sung, làm rõ một số nội dung về: hoạt động xã hội của tôn giáo, công tác phát triển Đảng trong đồng bào có đạo; công tác quản lý đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; quy trình cấp phép xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo; số liệu cơ sở tư gia có hoạt động phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng, việc chuyển nhượng, mua bán đất của cơ sở tôn giáo;

Cơ chế phối hợp của các ngành trong quản lý hoạt động các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là di tích, di sản văn hóa; công tác phối hợp trong xử lý các hiện tượng tôn giáo mới; việc thành lập, sáp nhập các tổ chức tôn giáo trực thuộc, việc quản lý thành lập giáo họ;

Thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị liên quan đến tôn giáo; kết quả nhân sự Đại hội Phật giáo cấp huyện; vấn đề an ninh tôn giáo; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra, bổ sung một số số liệu, có sự phân tích, đánh giá để làm sâu sắc hơn nội dung báo cáo. Ông khẳng định trong thời gian qua, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp trong tỉnh thường xuyên hoạt động hiệu quả, ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND cũng trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo như: quan điểm của tỉnh trong nhận thức và giải quyết các vấn đề tôn giáo; việc ban hành các văn bản quản lý nhà nước về tôn giáo; quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai tôn giáo; đạo lạ… Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra làm việc trong thời gian công tác tại tỉnh.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức phát biểu tại Hội nghị

Qua nghiên cứu báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh Ninh Bình thời gian qua. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung về công tác tôn giáo, đặc biệt có nhiều giải pháp, mô hình hay và phát huy hiệu quả trong việc xây dựng mối đại đoàn kết giữa các tôn giáo trên địa bàn. Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn ổn định; các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tỉnh bổ sung, hoàn thiện báo cáo trung tâm; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Nguồn: baoninhbinh.org.vn