Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ sơ kết công tác Đảng sáu tháng đầu năm 2022
Ngày 04/7, Đảng uỷ Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì Hội nghị có ông Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng bộ Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Hoài Bắc, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, các Phó trưởng Ban, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ, người đứng đầu các đoàn thể thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời định hướng dư luận xã hội về các vấn đề liên quan tới tôn giáo; đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu về tình hình tôn giáo ở Việt Nam; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận, tin tưởng của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Ban triển khai công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ Ban. Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng, ổn định tư tưởng trong đảng viên, quần chúng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện.

Về công tác đảng viên: kết nạp cho 02 quần chúng, đề nghị công nhận đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị; đề nghị tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí; chuyển sinh hoạt tạm thời cho 01 đồng chí; chuyển sinh hoạt hai chiều về nơi cư trú cho 02 đồng chí theo Quy định số 213-QĐ/TW.

Đảng ủy, các chi bộ duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định, tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐUBNV của Đảng ủy Bộ Nội vụ và Kế hoạch của Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ về nâng cao chất lượng chi bộ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đảng ủy đã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Đảng ủy chỉ đạo Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các mặt hoạt động, phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đến các đoàn viên, hội viên, đảm bảo chất lượng 8 giờ làm việc hiệu quả.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Quán triệt, thực hiện Kết luận số 22-KL/TW  ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 08-KL/TW ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Tham mưu hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-CP và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Tham mưu triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện văn hoá công sở và các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng ủy, cơ quan; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên; Chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Làm tốt công tác tư tưởng chính trị, quản lý đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ theo Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 15/6/2021 của Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ; Kiện toàn bộ máy cấp ủy Ban Tôn giáo Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý nhà nước về tôn giáo; Triển khai và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy; Chỉ đạo Ban Chấp hành các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đổi mới phương hướng hoạt động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung như: tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19; công tác quy hoạch và kiện toàn cấp ủy; thực hiện các văn bản của Trung ương về đại hội chi bộ trực thuộc; sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, như: chức danh, chức vụ lãnh đạo; vị trí việc làm; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên của Đảng bộ Khối sử dụng phần mềm phiên bản 3.0…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng đã tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, đồng thời Bí thư Đảng bộ Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ đã đạt được trong thời gian qua. Ông Vũ Chiến Thắng lưu ý, Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ thời gian tới: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt; triển khai tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới sinh hoạt chi bộ; quan tâm, nắm bắt tư tưởng của công chức, viên chức và người lao động.

CL