Các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày 15/10/2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký Văn bản số 5206/BNV-TGCP gửi Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng gửi tới độc giả toàn văn Văn bản.