Ban Tôn giáo Chính phủ tổng kết công tác Đảng năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị
Chiều ngày 13/01/2022, Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ (BTGCP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ông Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,  bà Trần Thị Minh Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban BTGCP và ông Cát Ngọc Trình, Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ BTGCP chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban BTGCP, ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Nội vụ ông Nguyễn Ánh Chức , Phó Trưởng ban BTGCP; ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban BTGCP, Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ và người đứng đầu các đoàn thể thuộc BTGCP.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, Đảng ủy BTGCP đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ các chủ trương về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tham mưu lãnh đạo Bộ Nội vụ và ban hàn 15 văn bản hướng dẫn các tổ chức tôn giáo triển khia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của chính quyền địa phương; duy trì cơ chế phối hợp với các bộ, ban ngành ở trung ương và địa phương.

Đảng ủy Ban phối hợp với Lãnh đạo Ban triển khai một cách toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ Ban. Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng, tạo sự đồng thuận trong chi bộ, đảng bộ, ổn định tư tưởng trong đảng viên, quần chúng.

Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng được các chi bộ tổ chức nghiêm túc, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đoàn thể đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được đẩy mạnh, giữ gìn đoàn kết nội bộ, sự trong sạch và vững mạnh của tổ chức Đảng.

Về nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy BTGCP tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Ban tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tiếp tục thực hiện có hiệu quả chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025,…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác của Đảng ủy BTGCP trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Đạo đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ đã đạt được trong năm 2021, đồng thời Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Nội vụ lưu ý, Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ thời gian tới cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt; triển khai tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đổi mới sinh hoạt chi bộ,..

 Nhân dịp này, Đảng ủy BTGCP đã trao tặng Giấy khen cho 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 21 đảng viên xếp loại  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao Giấy khen cho đại diện các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị Đảng ủy BTGCP trong thời gian tới cần phải triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục quan tâm lãnh đạo tổ chức đoàn thể các phong trào, chương trình hành động phù hợp với tình hình dịch bệnh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Anh Khôi