Ban Tôn giáo Chính phủ tổng kết công tác Đảng năm 2020
Bà Trần Thị Minh Nga phát biểu khai mạc Hội nghị
Ngày 7/01/2021, tại Ban Tôn giáo Chính phủ, Đảng uỷ Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

Chủ trì Hội nghị

Chủ trì, tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Minh Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Ánh Chức, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Cát Ngọc Trình, Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; đại diện Đảng bộ Bộ Nội vụ và toàn thể đảng viên thuộc Đảng uỷ Ban Tôn giáo Chính phủ.

Năm 2020, Đảng uỷ Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ: chủ động, chủ trì phối hợp thực hiện, tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả cao các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời định hướng dư luận xã hội về các vấn đề liên quan tới tôn giáo; đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu về tình hình tôn giáo ở Việt Nam; Chỉ đạo triển khai có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo;  khuyến khích các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn tại vùng sâu, vùng xa; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận, tin tưởng của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác đấu tranh nhân quyền và đối ngoại tôn giáo đạt hiệu quả, chủ động cung cấp thông tin về tình hình tự do tôn giáo tại vòng đối thoại Việt – Mỹ lần thứ 24; trao đổi với Đại sứ Mỹ, EU về tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kiến nghị với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, giải quyết, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh nhằm tổng kết thực tiễn, cung cấp lý luận phục vụ nhiệm vụ chính trị. Năm 2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã triển khai thực hiện 17 đề án, dự án, đề tài các cấp,  đẩy mạnh, các thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả, thực hiện chuyển đổi ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015 của Ban.

Về công tác tư tưởng, việc triển khai, nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được chú trọng, đảng viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đảng bộ Bộ Nội vụ tổ chức.

Công tác xây dựng đảng thường xuyên được Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc quan tâm, thực hiện; đổi mới hình thức nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện theo quy định và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức Đảng.  Trong năm 2020 có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ,16 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 81 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy chỉ đạo Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các mặt hoạt động: Phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt vụ nhiệm vụ chính trị đến các đoàn viên, hội viên, đảm bảo chất lượng 8 giờ làm việc hiệu quả, Công đoàn thăm tặng quà cho 100 gia đình đồng bào nghèo, khó khăn ở hai xã miền núi huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với trị giá 100.000.000 đồng; đóng góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo” và các hoạt động xã hội khác, với số tiền ủng hộ là 106.000.000 đồng.  Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức nhiều hoạt động: tuyên truyền, kêu gọi đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến về 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam do đoàn khối các cơ quan TW phát động; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,... Hội Cựu chiến binh cơ quan tham mưu đề xuất với Đảng ủy thăm hỏi, động viên con em thương binh, liệt sỹ tại cơ quan nhân ngày 27/7; gặp mặt Hội Cựu chiến binh nhân ngày 22/12 nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,...

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới từng chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ; làm tốt công tác tư tưởng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tư tưởng, lý luận; chủ động phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục truyền thống của Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo và của Ban Tôn giáo Chính phủ; Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ chủ động, sáng tạo hơn trong đổi mới sinh hoạt ở chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến mạnh hơn về chất lượng sinh hoạt chi bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về công tác tài chính, ngân sách của một số đơn vị dự toán cấp III; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên.

Hội nghị đã trao tặng giấy khen cho 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 16 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Ánh Chức, Đảng Uỷ viên, Phó Trưởng Ban phát biểu

Ông Cát Ngọc Trình, Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ phát biểu

Ông Đinh Quang Tiến, Đảng Uỷ viên, Vụ trưởng Vụ Cao Đài phát biểu

Ông Nguyễn Văn Long , Đảng Uỷ viên, Chánh Văn phòng Ban phát biểu

 

CL