Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai: Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, huyện Cẩm Mỹ đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. 

Qua đó, từng bước làm thay đổi diện mạo của quê hương Cẩm Mỹ trên con đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Trong 5 năm qua, từ đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất của các thành phần kinh tế huyện Cẩm Mỹ tăng trưởng bình quân đạt 13,69%, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 66 triệu đồng/năm, cao hơn mức thu nhập bình quân của cả tỉnh, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nông nghiệp và kinh tế nông thôn tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất sạch, nâng dần chuỗi giá trị trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Trên địa bàn huyện có nhiều mô hình đã sớm khẳng định là hướng đi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Như mô hình "trồng rau sạch" ở xã Xuân Tây, Sông Ray giúp nông dân có nguồn thu nhập khá từ việc tăng năng suất, chất lượng và đầu ra ổn định; mô hình "Phát triển cây đinh lăng hữu cơ, theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ" của Hợp tác xã Hội cựu chiến binh huyện Cẩm Mỹ, mô hình trồng Sầu Riêng theo tiêu chuẩn VietGap…Tuy là huyện thuần nông nhưng trong những năm qua huyện vẫn chú trọng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ… Theo đó, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương tiếp tục tăng trưởng tốt, đặc biệt là ngành chủ lực thu mua, chế biến nông sản. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện ước đạt 5,3 ngàn tỷ đồng, đạt mức tăng bình quân trên 15%/năm. Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng được củng cố và phát triển với tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng bình quân hàng năm trên 18%.

Được thành lập sau các địa phương khác của tỉnh Đồng Nai, với xuất phát điểm nhiều khó khăn nhưng Cẩm Mỹ vẫn đạt những kết quả tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong giai đoạn 2015-2020. Năm 2017, huyện Cẩm Mỹ “về đích” huyện nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Đến nay đã có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Theo dự kiến, đến cuối năm 2020, toàn huyện sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với phong trào thi đua bảo vệ môi trường, huyện Cẩm Mỹ xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế bền vững. Do vậy, huyện đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống khu dân cư, quan tâm nhân rộng mô hình “5 không - 3 sạch- phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, phong trào chống rác thải nhựa… góp phần nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường sống.

Phong trào thi đua “Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020” được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong xây dựng các mô hình cải cách hành chính như: mô hình “cán bộ tận tâm, nhân dân hài lòng”, người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu… từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Song song đó, huyện Cẩm Mỹ còn tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển văn hóa - xã hội; chung sức không để lại người nghèo phía sau, thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. “Trong 5 năm rất nhiều gương điển hình tiên tiến trong giới nhân dân lao động, giới doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đặc biệt trong giới quần chúng nông dân trên địa bàn huyện. Qua việc xây dựng các điển hình tiên tiến có thể thấy có sự tác động lớn, lan tỏa các yếu tố tích cực trong cộng đồng, hăng say làm việc, hăng say đóng góp cho địa phương, làm điều có ích cho xã hội. Đặc biệt các giới đều quan tâm đến làm ăn kinh tế, làm giàu chính đáng, cũng như xây dựng văn hóa mang tính đặc sắc của địa phương.” ông Huỳnh Tấn Thìn, Quyền Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ cho hay.

Nhận định được tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển toàn diện của địa phương, trong thời gian tới phong trào thi đua yêu nước ở huyện Cẩm Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các phong trào thi đua. Ông Huỳnh Tấn Thìn, Quyền Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ cho biết thêm: “Trong thời gian tới phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các gương điển hình tiên tiến được duy trì, đẩy lên chất lượng mới, đó là đi vào tuyên truyền, xây dựng nội dung cụ thể, xây dựng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đặc biệt, để phong trào thiết thực, hiệu quả thì ngoài tuyên tuyền phải phát hiện được các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến mới. Thứ hai, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện tiếp tục sâu sát, đi sâu vào quần chúng, xây dựng gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình này, để tạo sự lan tỏa, giáo dục cao trong cộng đồng. Về phía Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm đến chương trình này và hướng dẫn thực hiện xây dựng gương điển hình tiên tiến gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả và thiết thực nhất.”

Ông Huỳnh Tấn Thìn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019

Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện từ các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015-2019, huyện Cẩm Mỹ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, cùng với đó là nhiều tập thể và cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, hàng ngàn tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành tặng giấy khen. Đây là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng huyện Cẩm Mỹ ngày càng phát triển.

Theo dongnai.gov.vn