Với người Hà Nhì, lễ tảo mộ là lễ trọng của cả thôn làng, sau khi cúng bái xong, người Hà Nhì sẽ ăn một bữa cơm ngay tại cửa mộ của người đã khuất.