Chiều ngày 13/8/2021, tại trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống bệnh Covid-19 cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo.