Dân làng chuẩn bị lễ vật để thực hiện lễ cúng cầu an
Trong khuôn khổ các hoạt động giới thiệu văn hóa Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Hà Nội), nghi lễ “Buôn làng vào hội” của đồng bào dân tộc Tây Nguyên đã được tái hiện hết sức sinh động, giàu bản sắc văn hóa.