Các quan triều Nguyễn quỳ trước sân thiết triều điện Thái Hòa để hành lễ chúc mừng năm mới nhà vua - Ảnh: NHẬT LINH
Buổi thiết triều đầu năm mới tại điện Thái Hòa trong hoàng cung Huế dưới triều Nguyễn đã được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa.