Qua sự kết nối của Sở Y tế và Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Giám mục Giáo phận Vinh Anphongso Nguyễn Hữu Long đã cử 20 Sơ dòng Mến Thánh giá cùng tham gia lấy mẫu test nhanh, chống dịch Covid-19 tại phường Nghi Tân.