Trong thời chiến, để mở đường, mở cầu cho xe bộ đội đi qua nhiều người dân đã sẵn sàng chặt cây, dỡ nhà. Câu chuyện đẹp đẽ này đã và đang được các linh mục và giáo dân ở nhiều xứ họ, đạo ở tỉnh Nam Định “viết lại” trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Việc này được ghi lại ở giáo xứ Phú Thứ (xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), thuộc Giáo phận Hà Nội: