Sáng ngày 15/10/2021, tại chùa Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ Khánh thành công trình thể dục thể thao tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2021 cho 02 cơ sở tôn giáo là chùa Kà Ốt (của đồng bào dân tộc Khmer), xã Tân Đông và Thánh đường Nurul Iman (của đồng bào dân tộc Chăm), xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.