Điện Thái Hòa là ngôi điện quan trọng nhất nằm trong khu vực Đại Nội Huế, trải qua thời gian dài, công trình này hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng.