Hệ thống thành bậc đá còn được lưu giữ tại chùa Hương Lãng (xã Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên) hiện là bảo vật quốc gia lĩnh vực điêu khắc đồ sộ thời Lý.