Được xây dựng trên đỉnh Thung Lĩnh xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An từ hàng trăm năm trước, chùa Thuần Hậu hiện còn lưu giữ một hệ thống tượng cổ đặc sắc, có giá trị về văn hóa, mỹ thuật, lịch sử...