Sinh sống lâu đời ở tỉnh lai Châu, dân tộc Lự có cuộc sống gần gũi, gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Đồng bào quan niệm, núi rừng là linh hồn vạn vật, bởi vậy đồng bào làm Lễ Căm Mường để mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân bản ấm no, hạnh phúc.