Lung linh ngày Phật thành đạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam
Ngày Phật thành đạo nhắc nhở mỗi người tự chiến thắng chính mình, làm trong sạch, thanh tịnh tâm ý, góp phần để xã hội tốt đẹp, minh triết và an lạc....