Nam Định: Giáo dân dỡ nhà hiến đất mở đường
Trong thời chiến, để mở đường, mở cầu cho xe bộ đội đi qua nhiều người dân đã sẵn sàng chặt cây, dỡ nhà. Câu chuyện đẹp đẽ này đã và đang được các linh mục và giáo dân ở nhiều xứ họ, đạo ở tỉnh Nam Định “viết lại”…...