Vatican: Khóa học về phong Thánh
Ngày 08/01/2020, Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã khai mạc khóa học thứ 36 của Bộ Phong Thánh được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, từ ngày 08/01-15/05/2020, để đào tạo các thỉnh nguyện viên án phong Thánh.

Chương trình bao gồm một phần về thần học (từ ngày 08-24/01) và một phần về tiểu sử, lịch sử (từ ngày 27/01-17/02). Từ ngày 19/02-15/05, sẽ có một phần về pháp lý, được chia thành giai đoạn điều tra cấp giáo phận và giai đoạn điều tra của Roma.

Mục đích của khóa học là để trình bày một cách khoa học về thần học, lịch sử và luật về án phong thánh, để đào tạo các chuyên gia về chủ đề này.

Khóa học được dành cho những người đã có bằng học thuật như tú tài, cử nhân và tiến sĩ về các ngành học của Giáo hội, và những người có bằng học thuật không thuộc các ngành học về Giáo hội nhưng được đào tạo về thần học, được chứng nhận có bằng cấp học thuật tương đương tú tài.  

Vào cuối khóa học, các sinh viên được cấp chứng chỉ sau khi vượt qua các kỳ thi liên quan đến các phần riêng biệt của khóa học.

Học viện của Bộ Phong Thánh được thành lập từ ngày 02/06/1984 với mục đích đào tạo những người muốn làm việc về các án phong Thánh ở cấp giáo phận cũng như ở giai đoạn điều tra của Roma./.

 

Nguồn: VaticanNews