Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Trang Thông tin Điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung Tạp chí Công tác Tôn giáo số 6/2020:

 Mục Xã luận:

- Tạp chí Công tác Tôn giáo làm tốt công tác tuyên truyền, đưa nhanh các văn bản của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống.

 Mục Sự kiện tôn giáo:

- Hà Ngọc Thọ: Tạp chí Công tác Tôn giáo hành trình 15 năm.

- Diệu Phúc: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

- Minh Hồng: Hội thảo lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

 Mục Nghiên cứu trao đổi:

- PGS, TS. Bùi Thị Kim Hậu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ dân tộc và tôn giáo – một số vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay.

- TS. Nguyễn Công Oánh: Các quan niệm về hữu tử và bất tử.

- ThS. Vũ Thị Bích Hạnh: Một số giải pháp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

Mục Công tác tôn giáo:

- Nguyễn Khắc Huy: Về việc xây dựng công trình là tượng đài tôn giáo.

- Thượng tá, TS. Nguyễn Văn Toàn; Thượng úy Trần Văn Hà: Một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác tôn giáo của quân đoàn 3 trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay.

- Nguyễn Thị Thủy: Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với người đang chấp hành an phạt tù.

- TS. Nguyễn Thúy Hà: Đổi mới nội dung, hình thức truyền thông về tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số miền núi trên cơ sở đặc điểm của khách thể, đối tượng.

Mục Thường thức về tôn giáo:

- TS. Bùi Hữu Dược; ThS. Bùi Thái Hà: Nét đẹp trong tôn giáo tục thờ người đã khuất trong chùa.

- Ngô Minh Anh: Kiến trúc và lễ hội đình Chèm.

- Ngô Thị Phương: Biểu tượng người Mẹ trong tục thờ Mẫu ở Việt Nam.

Mục Tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống:

- Ngô Sách Thực: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc vận động đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

- ThS. Trần Thị Hoài: Phật giáo huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông tích cực trong công tác từ thiện.

- Ngô Sỹ Minh: Xây dựng mô hình giáo xứ Bàu Sen thân thiện với mọi người.

Mục Nhìn ra thế giới:

- TS. Nguyễn Văn Dũng: Thái độ của các tín đồ Ki-tô giáo ở Hòa Kỳ đối với cuộc bầu cử tổng thống trong bối cảnh đại dịch Codid 19

Mục Tin tức

Mục Hỏi – Đáp pháp luật

 

NN